Gwiriwr Budd-daliadau: Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn ymwneud â'r Gwiriwr Budd-daliadau a grëwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau gan ddefnyddio'r platfform Shorthand ac a gynhelir yn dwp-benefits-checker.shorthandstories.com yn unig 

Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r teclyn hwn. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
  • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun mynd oddi ar y sgrin
  • llywio'r rhan fwyaf o'r teclyn gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio'r rhan fwyaf o'r teclyn gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r teclyn gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Hygyrchedd y teclyn Gwiriwr Budd-daliadau

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw broblemau hygyrchedd gyda'r teclyn.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r teclyn hwn

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y teclyn hwn. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau neu'n credu nad ydym yn cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar wefan GOV.UK.

Sicrhewch eich bod yn nodi bod y broblem rydych yn ei chael yw gyda'r teclyn Gwiriwr Budd-daliadau.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y teclyn hwn

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi ymrwymo i wneud y teclyn hwn yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r teclyn hwn yn cydymffurfio'n llawn â fersiwn 2.1 safon AA o'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We.

Sut wnaethom brofi'r teclyn

Profwyd y teclyn hwn ddiwethaf ym mis Medi 2021. Cynhaliwyd y profion gan staff yn yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Gwnaethom ddefnyddio'r dull hwn i benderfynu ar sampl o dudalennau i'w profi:

  • Fe wnaethom brofi'r dudalen hafan a dewisiad cynrychioliadol o dair tudalen arall o'r teclyn.

Fe wnaethom brofi'r tudalennau canlynol:

Paratowyd y datganiad hwn ar 11 Mawrth 2021. Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar 30 Medi 2021.