Cam 2: Beth allech chi ei hawlio?

Cam 2

Ydych chi'n byw gyda phartner sydd heb gyrraedd Oedran Pensiwn y Wladwriaeth?

Dewiswch eich ymateb o'r rhestr isod i symud ymlaen i'r cam nesaf:

Atebion blaenorol

  • Eich ateb i Gam 1 oedd: “Rwyf dros Oedran Pensiwn y Wladwriaeth”

Dechrau eto

Dechrau eto o Gam 1

Ymwadiad

Nid yw'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cadw'r wybodaeth rydych yn ei darparu trwy ddefnyddio'r Gwiriwr Budd-daliadau hwn. Dim ond i sicrhau bod y teclyn hwn yn rhoi'r arweiniad priodol i chi y defnyddir y wybodaeth a rowch.

Ni ofynnir i chi am unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddiadwy gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, oni bai neu hyd nes y byddwch yn cyflwyno cais am fudd-dal trwy wefan GOV.UK.

Mae siarter gwybodaeth bersonol yr Adran Gwaith a Phensiynau yn esbonio sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.

Hygyrchedd

Darllenwch y Datganiad Hygyrchedd ar gyfer yr teclyn hwn.

Saesneg / English

Mae'r teclyn hwn ar gael yn Saesneg / This tool is available in English.